NetMaker

NetMaker jest zaawansowanym pakietem służącym do budowania i wykorzystywania sieci neuronowych. Autorem NetMakera jest Robert Sulej.

Sieci neuronowe przydają się w wielu dziedzinach. Mogą na przykład służyć do rozpoznawania obrazów i sygnałów. W fizyce cząstek używamy sieci do rozpoznawania różnych typów przypadków w detektorze – na podstawie ich różnych cech, np. energii, topologii, etc.

Najnowsza wersja programu