Wykłady dla studentów

  1. Oddziaływania neutrin (prof. E. Rondio)
  2. Oscylacje neutrin (dr P. Przewłocki)
  3. Neutrina atmosferyczne i reaktorowe (dr K. Kowalik)
  4. Neutrina słoneczne (prof. M. Szeptycka)
  5. Neutrina z wiązek akceleratorowych (dr M. Posiadała-Zezula)
  6. Bliskie detektory w T2K (dr hab. J. Łagoda)
  7. Neutrina z supernowych (prof. M. Szeptycka)
  8. Detektor Super-Kamiokande (dr P. Mijakowski)

Starsze serie wykładów dla III i IV roku:

Fizyka cząstek – neutrina” – wykład prof. Danuty Kiełczewskiej dla V roku (2011,2012)

Elementy fizyki cząstek elementarnych” – wykład prof. Danuty Kiełczewskiej (lata 2007-2011)

From neutrinos to cosmic sources” – wykład prof. Danuty Kiełczewskiej i prof. Ewy Rondio (lata 2004-2009)