Lectures for students

  1. Oddziaływania neutrin (prof. E. Rondio)
  2. Oscylacje neutrin (dr P. Przewłocki)
  3. Neutrina atmosferyczne i reaktorowe (dr K. Kowalik)
  4. Neutrina słoneczne (prof. M. Szeptycka)
  5. Neutrina z wiązek akceleratorowych (dr M. Posiadała-Zezula)
  6. Bliskie detektory w T2K (dr hab. J. Łagoda)
  7. Neutrina z supernowych (prof. M. Szeptycka)
  8. Detektor Super-Kamiokande (dr P. Mijakowski)

Older lectures:

Fizyka cząstek – neutrina” – lecture by prof. Danuta Kiełczewska (2011,2012)

Elementy fizyki cząstek elementarnych” – lecture by prof. Danuta Kiełczewska (2007-2011)

From neutrinos to cosmic sources” – neutrino lecture by Danuta Kiełczewska and Ewa Rondio (2004-2009)