Polacy a neutrina

Zapewne interesuje Cię, drogi Czytelniku, gdzie Polska i Polacy znajdują się na mapie fizyki neutrin. Czy nasi naukowcy, doktoranci, studenci mogą poszczycić się wkładem w rozwój owej dziedziny, czy też jest ona egzotyczną dziedziną nie uprawianą w Polsce? Nie będziemy wymieniać tu wszystkich naukowców polskiego pochodzenia, którzy dokonywali neutrinowych odkryć w różnych momentach rozwoju owej gałęzi nauki. Kilku bowiem noblistów przedstawionych na stronach „Odkrywanie Neutrin” miało swoje korzenie w Polsce. Powiemy za to w skrócie o badaniach, które prowadzą we współpracy z instytutami zagranicznymi polscy uczeni.

W Polsce istnieją cztery silne ośrodki fizyki neutrin: Warszawa, Kraków, Katowice i Wrocław:

  • Najsilniejsza grupa fizyków neutrinowych to Warszawska Grupa Neutrinowa. Stanowią ją naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Politechniki Warszawskiej. Grupa pracuje przy eksperymentach: Super-Kamiokande, Minos, Icarus, T2K znajdujących się w Japonii, USA i Europie. Przygotowuje sprzęt i oprogramowanie do owych eksperymentów, analizuje dane pochodzące z nich i dokonuje odkryć. Najważniejsze odkrycie w fizyce neutrin ostatnich lat – potwierdzenie oscylacji neutrin – stało się udziałem również Warszawskiej Grupy Neutrinowej.› Warszawska Grupa Neutrinowa
  • Krakowski Instytut Fizyki Jądrowej jest zaangażowany, poza T2K, w  eksperyment Icarus. Eksperyment ten mierzył oscylacje oraz prędkość neutrin pochodzących z akceleratora w CERN-ie. Detektor eksperymentu znajduje się w kopalni w Gran Sasso.› Zakład Neutrin i Ciemnej Materii w Krakowie
  • Na Uniwersytecie Wrocławskim działa Wrocławska Grupa Neutrinowa. Fizycy wchodzący w jej skład pracują nad teoretycznymi modelami oddziaływań neutrin i stworzyli generator Monte Carlo oddziaływań neutrin: NuWro.› Wrocławska Grupa Neutrinowa
  • Grupa fizyków z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zajmuje się modelami teoretycznymi opisującymi neutrina, a w szczególności modelami, w których pojawia się niezerowa masa owej cząstki.› Uniwersytet Śląski

Polscy fizycy biorą udział we wszystkich fazach eksperymentów, w które są zaangażowani – poczynając od przygotowywania sprzętu i oprogramowania, uczestnictwie w zbieraniu danych przez eksperyment, ich analizowaniu, a skończywszy na przygotowywaniu publikacji, w której przedstawiany jest ostateczny wynik, odkrycie. Współpraca pomiędzy polskimi grupami i ośrodkami zagranicznymi wciąż jest poszerzana. Neutrinowe grupy polskie powiększają się, zdobywają doświadczenie i rozwijają. Dysponując świetnym wykształceniem i doskonałymi umiejętnościami, polscy fizycy są cenieni przez międzynarodowe zespoły naukowców neutrinowych i ich przyłączenie się do owych zespołów jest zawsze pożądane.

Jeśli jesteś jeszcze przed wyborem kierunku studiów i zainteresowała Cię fizyka neutrin, to specjalizować w niej możesz się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu bądź Katowicach. Również w innych ośrodkach fizyki w kraju pracują naukowcy, którzy w mniejszym lub większym stopniu zajmują się tymi zagadnieniami.