Podziękowania

Strona „Odkrywanie Neutrin” powstała w ramach projektu NOLBE programu „European Reintegration Grant” 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej (numer grantu: MERG-CT-2005-014859) . Dziękujemy za udzielone wsparcie.

Web site „Odkrywanie neutrin” was created as a part of the NOLBE project finansing under „„European Reintegration Grant” 6 Framework Programme (grant number: MERG-CT-2005-014859). We would like to thank for the support we obtained.

Dziękujemy organizacji CERN, która zgodziła się nam udostępnić zdjęcia ze swojego archiwum. Dziękujemy również wszystkim osobom, które tworzą edukacyjne strony internetowe. Dyskusje i wymiana poglądów z wieloma takimi osobami przyczyniła się do ulepszenia funkcjonalności naszej strony.

Dziękujemy Tobie, Użytkowniku Sieci, że poświęciłeś swój czas na zapoznanie się z naszą stroną. Mamy szczerą nadzieję, że zdobyte dzięki tej witrynie informacje poszerzyły Twoją wiedzę i uczyniły świat fizyki cząstek mniej egzotycznym.