Edukacja

Zapraszamy do poszerzenia swojej wiedzy o neutrinach. Na początek proponujemy cykl artykułów „Odkrywanie neutrin”, a dla bardziej zaawansowanych materiały z naszych cotygodniowych seminariów i z anglojęzycznego wykładu na Wydziale Fizyki UW.