Stanowisko badawcze struktur przyśpieszających

Stanowisko badawcze zostało zaprojektowane przez specjalistów z Zakładu Aparatury Jądrowej NCBJ zajmujących się od wielu lat budową akceleratorów do zastosowań w medycynie i przemyśle. Będzie składać się w większości z komponentów i wyposażenia zakupionego od dostawców (elementy zasilania mocą w cz., zasilania elektrycznego, systemu sterowania). Wytwarzane będą elementy konstrukcji nośnej i systemu prowadzenia wiązki a także modulator liniowy magnetronu na bazie doświadczeń uzyskanych przy budowie dotychczasowych systemów. Stanowisko zostanie zmontowane i uruchomione przez specjalistów z NCBJ-ZDAJ.