Menu odnośników dodatkowych

XFEL news

Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)

W dniu 22 grudnia 2022 została zawarta umowa o realizację projektu w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” związanego z wykorzystaniem Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach (EuXFEL). Umowę podpisał prof. dr hab. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, w imieniu konsorcjum pn. „Sieć Centrów Doskonałości XFEL” w którego skład wchodzą także Instytut Fizyki PAN, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ----

Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL

Projekt „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)” został zaakceptowany do finansowania w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” Ministerstwa Edukacji i Nauki. ----

Scientific Big Data Analysis dla European XFEL

23 października prof. Robert Feidenhans'l, przewodniczący zarządu European XFEL GmbH oraz prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ podpisali aneks do umowy NCBJ-XFEL, a także porozumienie w sprawie wdrożenia projektu – Scientific Big Data Analysis. Delegacja XFEL spotkała się także z potencjalnymi polskimi użytkownikami lasera oraz została przyjęta w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ----

European XFEL planuje stworzyć ultraszybkie połączenie internetowe do Polski

Informacja prasowa European XFEL: Dane z eksperymentów będą także przetwarzane w partnerskim instytucie NCBJ w Otwocku-Świerku.  ----

NCBJ zaprasza na Piknik Naukowy. Naszym gościem będzie XFEL

11 maja NCBJ weźmie udział w tegorocznej 23 edycji Pikniku Naukowego (stoisko A41). Tematem przewodnim Pikniku jest hasło „My i Maszyny”. Wybraliśmy strefę przyszłości i skupiliśmy się na reaktorze jądrowym, ale pokażemy też akcelerator IntraLine i system CANIS. Naszym gościem specjalnym będzie European XFEL prezentujący wirtualną wycieczkę po najpotężniejszym laserze na świecie.  ----

Strony