Zajęcia w laboratorium dydaktycznym

Zajęcia w laboratorium dydaktycznym

Oferujemy uczniom szkół ponadpodstawowych, studentom oraz nauczycielom nauk ścisłych możliwość wykonywania eksperymentów w unikatowym w skali europejskiej Laboratorium Fizyki Atomowej i Jądrowej. Do dyspozycji słuchaczy mamy 30 stanowisk eksperymentalnych. Uczestnicy zajęć pracujący samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach, mogą wykonywać pomiary promieniowania alfa, beta i gamma, a także promieniowania świetlnego i rentgenowskiego.

Doświadczenia dotyczą penetracji i absorpcji promieniowania, dyfrakcji i interferencji światła i promieni X oraz analizy spektralnej promieniowania atomowego i jądrowego. Wśród przygotowanych eksperymentów znajdują się klasyczne eksperymenty Rutherforda i Francka-Hertza, pomiary efektu Comptona, dyfrakcja elektronów, interferencja laserowa i mikrofalowa metodą Michelsona, badania luminescencji, pomiary czasu zaniku, badanie zewnętrzne i wewnętrznego efektu fotoelektrycznego, a nawet eksperymenty z ogniwem wodorowym. Dla każdego proponowanego eksperymentu i pomiaru przygotowano instrukcję dydaktyczną opisującą zarówno przebieg eksperymentu, jak i analizę jego wyników. Praca uczniów jest stale nadzorowana przez personel dydaktyczny Działu Edukacji i Szkoleń.

Względy bezpieczeństwa oraz komfort pracy wymagają, aby jednocześnie w laboratorium nie przebywało więcej niż 16 uczestników zajęć. Z uwagi na to ograniczenie przygotowaliśmy dwie oferty jednodniowej wizyty – jedną dla grup liczących nie więcej niż 16 osób, a drugą dla grup liczących od 17 do 30 osób. Zajęcia całodzienne trwają 6,5 godziny i kończą się seminarium sprawozdawczym, podczas którego uczestnicy relacjonują wykonaną pracę i omawiają uzyskane wyniki. Istnieje również możliwość zorganizowania zajęć indywidualnych.

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.