DEIS wykłady

Wykłady

Oferowane wykłady podzieliliśmy na dwie grupy - wykłady podstawowe oraz uzupełniające.


Wykłady podstawowe

Pierwsza grupa wykładów – wykłady podstawowe – to propozycja dla gości, którzy rezerwując wycieczkę do NCBJ nie mają sprecyzowanych oczekiwań co do tematyki przyswajanych treści, ale chcieliby, aby wizyta w naszym instytucie była wizytą jak najbardziej świadomą. Trzon działalności NCBJ stanowi działalność wykorzystująca i rozwijająca fizykę jądrową, zaś jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w prowadzonych pracach i badaniach jest promieniowanie jonizujące. To dlatego naszym gościom w pierwszej kolejności polecamy wykład poświęcony podstawom fizyki jądrowej zatytułowany „Promieniotwórczość, promieniowanie α, β, γ”, najlepiej poprzedzony wprowadzeniem w postaci wykładu o promieniowaniu elektromagnetycznym – „Promieniowanie elektromagnetyczne (w tym X i γ)”.

Jeśli planuje się wizytę w reaktorze MARIA, warto też – oczywiście - wiedzieć, czym są reaktory jądrowe, jak działają oraz do czego się je wykorzystuje. W podstawowym zakresie wyjaśniamy to jednak podczas krótkiej prezentacji poprzedzającej taką wizytę. Prezentacja ta stanowi integralną część zwiedzania reaktora, a jej koszt wliczony jest w cenę tego zwiedzania. Osoby o pogłębionych zainteresowaniach mogą zamówić osobny wykład „Podstawy działania reaktorów jądrowych”, na którym reaktory będą omówione szerzej – więcej szczegółów na ten temat w tabeli z wykładami uzupełniającymi.


Wykłady uzupełniające

Druga grupa oferowanych wykładów to wykłady uzupełniające. Znajomość prezentowanych tu treści nie jest tak niezbędna do świadomego zwiedzania NCBJ jak w przypadku wykładów podstawowych, niemniej przyswojenie przekazywanych informacji pozwoli na pełniejsze zrozumienie zakresu działalności naszego instytutu czy ogólnie – zagadnień związanych z fizyka jądrową. Jeśli goście wiedzą już, czym jest promieniowanie i promieniotwórczość, mogą uzupełnić tę wiedzę o dodatkowe ciekawe i ważne informacje, które zdobędą właśnie na wykładach uzupełniających.

 

Wykłady mogą być połączone ze zwiedzaniem reaktora MARIA oraz ze zwiedzaniem laboratoriów badawczych NCBJ. Na życzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu, możemy również przygotować wykład na zadany temat.

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.