Departament Badań Układów Złożonych (DUZ)

Adres
05-400 Otwock-Świerk
NCBJ, bud. 88, pok. 16
tel. +48 22 273 16 87
tel./fax +48 22 273 16 87
e-mail DUZ@ncbj.gov.pl
książka adresowa DUZ
Dyrektor Departamentu
prof. dr hab. Wojciech Wiślicki
tel.

+48 22 273 2938

+48 22 273 16 80

e-mail wojciech.wislicki@ncbj.gov.pl

 

Zakres działania Departamentu

Departament utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę obliczeniowo-sieciową komputerów wielkiej mocy – Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ), w celu prowadzenia i wspierania badań układów o bardzo dużej złożoności i prowadzi prace nad technologiami informatycznymi. Działalność Departamentu dotyczy badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i usługowych. Struktura Departamentu

  1. Zakład Technologii Informatycznych (UZ1)
  2. Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)

Zakład Technologii Informatycznych (UZ1)

Zakład odpowiada za funkcjonowanie infrastruktury komputerowej o dużej mocy obliczeniowej (CIŚ) wraz z podstawowymi usługami systemowymi. Zakład zapewnia rozwój technologiczny infrastruktury, odpowiada za usługi sieciowe i bezpieczeństwo informatyczne oraz za usługi aplikacyjne w zakresie technologii informatycznych. Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą i techniczną w tych dziedzinach.

Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)

  1. Zakład zajmuje się analizami jądrowych instalacji reaktorowych i związanych z nimi infrastruktur technicznych. Zakład prowadzi prace naukowe i rozwojowe w zakresie:
    1. modelowania nowych technologii reaktorowych,
    2. zagadnień cieplno-przepływowych w układach naturalnych i w urządzeniach technicznych: atmosferze, ośrodkach skalnych, systemach chłodzących, transportowych i innych
    3. rozwoju metod matematycznych, modeli obliczeniowych i narzędzi komputerowych do analiz bezpieczeństwa, ryzyka i zagrożeń dla zdrowia i środowiska, związanych z poważnymi awariami stacjonarnych instalacji jądrowych i chemicznych, transportem niebezpiecznych substancji oraz stałymi emisjami zanieczyszczeń do środowiska
  2. Zakład rozwija metody analizy danych, ich rekonstrukcji i symulacji w różnych zastosowaniach, w szczególności medycznych i biologicznych