Zajęcia dydaktyczne semestr I – rok akademicki 2018/2019

Październik

10 12.00–14.00 Wyk. Ch. J. 14.00–16.30 Wyk. Radiobiol.

15 (pon) 8.00–12.00 Ćw. Ch. J. 12.00–14.00 Wyk. Ch. J. 14.00–16.30 Wyk. Radiobiol.

24 8.00–12.00 Ćw. Ch. J. 12.00–14.00 Wyk. Ch. J. 14.00–16.30 Wyk. Radiobiol.

Listopad

7 8.00–12.00 Ćw. Ch. J. 12.00–14.00 Wyk. Ch. J. 14.00–16.30 Wyk. Radiobiol.

14 8.00–12.00 Ćw. Ch. J. 12.00–14.00 Wyk. Ch. J. 14.00–16.30 Wyk. Radiobiol.

28 8.00–12.00 Ćw. Ch. J. 12.00–14.00 Wyk. Ch. J. 14.00–16.30 Wyk. Radiobiol.

Grudzień

5 8.00–12.00 Ćw. Ch. J. 12.00–15.00 Wyk. Ch. J. 3h

12 8.00–12.00 Ćw. Ch. J. 12.00–15.00 Wyk. Ch. J. 3h

19 8.00–12.00 Ćw. Ch. J. 12.00–15.00 Wyk. Ch. J. 3h

Styczeń

9 8.00–12.00 Ćw. Ch. J. 12.00–15.00 Wyk. Ch. J. 3h

15 8.00–12.00 Ćw. Ch. J. 12.00–15.00 Wyk. Ch. J. 3h

23 8.00–12.00 Ćw. Ch. J. 12.00–14.00 Wyk. Ch. J.

30 8.00–12.00 Ćw. Ch. J. 12.00–14.00 Wyk. Ch. J.

 

Wszystkie zajęcia się odbywają w IChTJ w Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej, C-5. Wykłady będą w Sali seminaryjnej na parterze.