Departament Fizyki Materiałów (DFM)

Adres
05-400 Otwock-Świerk
NCBJ, bud. 7, pok. 157
tel. +48 22 273 16 19
e-mail DFM@ncbj.gov.pl
książka adresowa: DFM
Dyrektor Departamentu
prof. dr hab. Jacek Jagielski
tel. +48 22 273 14 43
e-mail jacek.jagielski@ncbj.gov.pl

 

Zakres działania Departamentu

   

  1. prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych dotyczących w szczególności:
   • fizyki fazy skondensowanej materii,
   • inżynierii materiałowej,
   • badań materiałowych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki jądrowej i cykli paliwowych,
   • rozwoju metod i technik eksperymentalnych oraz narzędzi informatycznych w tej dziedzinie;
  2. wykonywanie pomiarów, badań i analiz w zakresie własności i parametrów materiałów na rzecz podmiotów zewnętrznych.

  Struktura Departamentu

  1. Laboratorium Badań Materiałowych,
  2. Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego,
  3. Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych.

  Laboratorium Badań Materiałowych (LBM)

  Przedmiotem działania LBM są podstawowe badania z dziedziny materiałoznawstwa jak badania zmian struktury, wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych napromienionych i nie napromienionych, korozji oraz innych własności. Działalność LBM obejmuje również prace technologiczne, wykonywanie ekspertyz i badań reatestacyjnych na zlecenia klientów zewnętrznych.

  W LBM obowiązuje system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji oraz system zarządzania jakością potwierdzony Świadectwem Podwykonawcy UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

  Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego (FM1)

  Zakład prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie wykorzystania promieniowania jądrowego i rentgenowskiego w fizyce ciała stałego. W szczególności, w zakładzie prowadzone są badania struktury fazy skondensowanej materii metodą rozpraszania i dyfrakcji neutronów, dyfrakcji rentgenowskiej i spektroskopii mossbauerowskiej.

  Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych (FM2)

  Do zakresu działania Zakładu należą badania nad oddziaływaniem wiązek plazmowych i jonowych z ciałami stałymi oraz prace nad zastosowaniem tych wiązek do modyfikacji powierzchni materiałów.