Wykorzystanie reaktora MARIA

Wykorzystanie kanałów pionowych w reaktorze MARIA

Reaktor badawczy to przede wszystkim źródło neutronów o wysokiej intensywności. W mniejszym stopniu wykorzystuje się również promieniowanie gamma, towarzyszące reakcjom jądrowym z udziałem neutronów lub emitowane podczas rozpadów promieniotwórczych np. z wypalonego paliwa.

Sam reaktor i zachodzące w nim procesy bywają również obiektem badań zwłaszcza, gdy dotyczy to zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Reaktor może być również wykorzystywany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie fizyki i techniki reaktorowej.