Menu odnośników dodatkowych

Odeszli

Mądrość i wyobraźnia w fizyce

Dyrektor NCBJ prof. Krzysztof Kurek uroczyście przekazał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski wdowie, Profesor Krystynie Siwek-Wilczyńskiej, XXIII Nuc­le­ar Phy­sics Work­shop — Ka­zi­mierz Dol­ny, fot.  Mi­chal War­da i An­na Zdeb
Wspo­mnie­nie o pro­fe­sorze Ja­nuszu Wil­czyń­skim na XXIII Nuc­le­ar Phy­sics Work­shop „Ma­rie & Pier­re Cu­rie”. ----

Strony