Polska granica jeszcze lepiej chroniona

System Multicontrol CanisMatic Rail na granicznym przejściu kolejowym w Hrubieszowie

Już trzeci kompleksowy skaner do bezinwazyjnej inspekcji towarów wielkogabarytowych służący do wykrywania zagrożeń czy prób przemytu został dostarczony na polska granicę. Nowe urządzenie MultiControl CanisMatic Rail, będzie pracować na kolejowym przejściu granicznym w Hrubieszowie. Tak jak dwa poprzednie działające już w Kuźnicy Białostockiej i w Korszach, jest ono dziełem polskiej firmy MultiControl sp. z o.o., a powstało dzięki zaawansowanej technologii NCBJ.

W Zakładzie Aparatury Jądrowej HITEC w Narodowym Centrum Badań Jądrowych zostało wyprodukowane serce urządzenia, czyli akcelerator przemysłowy Lillyput 6/9i. Jest on źródłem skanującej wiązki promieniowania gamma prześwietlającego wagony. Dwuenergetyczny akcelerator Lillyput 6/9i w połączeniu z systemem detekcyjnym umożliwia wykrycie towarów o różnej gęstości dzięki możliwości optymalizacji energii promieniowania skanującego dla danego rodzaju kontrolowanego ładunku.

Kompletny know-how akceleratora oraz całego systemu został opracowany w Polsce, a system jest w 100% polskim produktem oraz laureatem konkursu Teraz Polska. System przyczyni się do lepszej ochrony naszych granic - zewnętrznych granic Unii Europejskiej - przed próbami wwiezienia towarów niebezpiecznych i przemytu niezadeklarowanych ładunków, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa i do ochrony naszych interesów ekonomicznych.

 

System Multicontrol CanisMatic Rail na granicznym przejściu kolejowym w Hrubieszowie
Akcelerator przemysłowy Lillyput 6/9i