Menu odnośników dodatkowych

Odeszli

Zmarł Profesor Mieczysław Zielczyński

Zmarł profesor Mieczysław Zielczyński
22 czerwca 2023 roku w wieku 93 lat zmarł prof. Mieczysław Zielczyński. Był wieloletnim pracownikiem Instytutu Badań Jądrowych, następnie Instytutu Energii Atomowej oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Pracował w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem, jego wpływu na organizm ludzki, dozymetrii i miernictwa radiacyjnego. ----

Zmarł śp. Jan Janusz Suchocki

Dnia 25 kwietnia 2023 roku zmarł przeżywszy 71 lat Jan Janusz Suchocki - wieloletni pracownik Zakładu Eksploatacji Reaktora MARIA. Pan Jan Suchocki pracował w Dziale Dozymetrii reaktorów Ewa i Maria. Był sumiennym pracownikiem i niezwykle uczynnym kolegą. ----

Zmarł profesor Jan Błocki

Zmarł profesor Jan Błocki
14 lutego 2023 roku zmarł prof. Jan Błocki. Msza żałobna zostanie odprawiona 28 lutego o godz. 13:00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach po czym nastąpi pogrzeb na cmentarzu miejscowym. ----

Zmarł śp. Wiesław Szmek

Żmarł Wiesław Szmek
----

Zmarł profesor Marek Moszyński

Śp. prof. Marek Moszyński
Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 grudnia 2022 r. w wieku 84 lat zmarł śp. prof. dr hab. inż. Marek Moszyński. ----

Strony