Zmarła śp. Elżbieta Borek-Kruszewska

W dniu 24 września 2023 roku zmarła przeżywszy 71 lat Elżbieta Borek-Kruszewska.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 3 października 2023 r. o godz. 11:00 w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP (ul. Deotymy 41), po którym nastąpi odprowadzenia do grobu rodzinnego na Cmentarzu Wolskim (wejscie bramą główną, godzina 12:00).


O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina.

 

POŻEGNANIE DR ELŻBIETY BOREK-KRUSZEWSKIEJ

        Żegnamy kolejnego Pracownika Instytutów Atomistyki, naszą Koleżankę panią dr Elżbietę Borek-Kruszewską.  Człowieka o wielkiej wiedzy, ogromnych kompetencjach zawodowych i szerokim doświadczeniu. Rytm życia i odejścia pokazuje nam nieuchronność tych zdarzeń, co do których nigdy nie wyrażamy zgody. Zawsze refleksja jest podobna – odejścia są za wcześnie. Pani Elżbieta odeszła od nas w niedzielę 24 września.

        Pani doktor całe swoje życie zawodowe wiązała z pracą ukierunkowaną na sprawy związane z eksploatacją i wykorzystaniem reaktorów w Ośrodku Świerk. Nie brała osobistego udziału w eksploatacji reaktorów, ale jej wsparcie merytoryczne obejmowało działania analityczne zwłaszcza w zakresie zagadnień cieplno–przepływowych, tak istotnych dla właściwej eksploatacji reaktorów, zwłaszcza reaktora MARIA. Niezmiernie duży wkład wniosła do jednego ze sztandarowych tematów realizowanych w Departamencie Eksploatacji Obiektów Jądrowych jakim były operacje techniczno-logistyczne ekspedycji wysoko wzbogaconego paliwa HEU eksploatowanego przez lata w reaktorze MARIA do ich producenta, w tym wyposażenia i obsługi komory demontażowej. Stworzyła i kierowała m.in. zespołem nadzorującym kontrolę stanu wypalonego paliwa, mając w tym istotny udział w procedurach zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego.

        Niezmiernie ważnym był udział Pani Elżbiety w pracach Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ. Jej wiedza i doświadczenie, a przy tym duże zaangażowanie, w pracach KBJ było bardzo pomocne zarówno w opiniowaniu składanych wniosków, jak i formułowaniu ostatecznych rekomendacji KBJ. Kierując pracami KBJ zawsze mogłem liczyć na kompetentne opinie pani Borek-Kruszewskiej. Wspominając osoby, które odchodzą wymienia się szereg pozytywnych cech. W tym przypadku nie sposób pominąć tych cech zarówno w sferze zawodowej, jak i w relacjach bezpośrednich.

 

Janusz Jaroszewicz

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa NCBJ