Pracownia Diagnostyki Plazmy

Pracownia prowadzi badania – rozmaitymi metodami diagnostycznymi – emisji promieniowania X i gamma, szybkich elektronów, jonów i neutronów z plazmy w urządzeniach badawczych typu Rod Plasma Injectors (RPI), Plasma-Focus (PF), Inertial Confinement Fusion (ICF) oraz w pułapkach typu tokamak. Opracowana w pracowni diagnostyka strumieni szybkich elektronów w tokamakach przy wykorzystaniu diamentowych detektorów promieniowania Czerenkowa należy do unikalnych w skali światowej. Prowadzone w pracowni badania zjawisk fizycznych w urządzeniach plazmowych typu Plasma-Focus (głównie we współpracy z Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezyw Warszawie) umożliwiają ciągłe doskonalenie diagnostyk dla różnego rodzaju układów plazmowych, oraz dają możliwość prowadzenia badań materiałowych (materiałów istotnych dla technologii fuzyjnych), a także stwarzają możliwość modelowania – np. zjawisk astrofizycznych. Pracownia specjalizuje się również w badaniach z wykorzystaniem dielektrycznych detektorów śladowych zarówno cząstek naładowanych i neutronów w układach typu PF, a także fotoneutronów i neutronów generowanych w generatorach DT.

Lista tematów badawczych

Skład osobowy:

Linki do bazy adresowej działają tylko w sieci NCBJ.

Dr Jarosław Żebrowski (kierownik laboratorium)

Integralny obraz strumienia plazmowego wytworzonego w układzie RPI-IBIS