Realizowane projekty

Zakład TJ3 jest obecnie zaangażowany w realizację trzech projektów naukowych: